Triàlegs. Ciutat i memòria
 
Inscripció online no disponible. Pot inscriure's presencialment durant el congrés. 
Deixi el seu correu si vol rebre notificacions sobre activitats d'el Born CCM.

Triálogos. Ciudad y memória

Inscripción online no disponible. Puede inscribirse presencialmente durante el congreso.
Deje su correo si desea recibir notificaciones sobre las actividades de el Born CCM.

Trialogues. City and memory

Online registration not available. You can register in person during the congress.
Leave your mail if you want to receive notifications about activities in el Born CCM.

 
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer 031-Contactes i Mailing de l’Institut de Cultura) amb la finalitat –legitimada pel vostre consentiment– d’informar-vos de totes les activitats que fan a El Born CCM.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Entre altres, teniu els drets a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça postal, adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per realitzar comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.


 
* Obligatori
Email Marketing Powered by Mailchimp